Projekty UE

Posiadamy duże doświadczenie w prowadzeniu projektów szkoleniowych współfinansowanych ze środków unijnych. Współpracujemy przy wielu Projektach UE, pomagamy Projektodawcom w procesach rekrutacyjnych, szkoleniowych jak i ewaluacyjnych poprzez przygotowanie profesjonalnej dokumentacji UE uwzględniającej liczne wskaźniki wzrostu wiedzy, satysfakcji udziału w szkoleniu, etc.

Do tej pory przeszkoliliśmy ponad 20 tys. osób, z czego zdobyliśmy liczne Referencje potwierdzające wysoką jakość prowadzonych szkoleń w całej Polsce. Dziękujemy Wszystkim Uczestnikom Szkoleń oraz Projektodawcom za powierzone Zaufanie oraz wystawione na zakończenie Projektów Listy Referencyjne potwierdzające wysoką jakość przeprowadzonych szkoleń.

Jako Wykonawca Projektów UE zrealizowaliśmy między innymi następujące Projekty Szkoleniowe:

Profesjonalny Księgowy na wagę złota” – 12 grup szkoleniowych średnio 10-osobowych z zakresu prawa gospodarczego, rachunkowości i obsługi księgowego programu komputerowego. Uczestnikami kursu było 120 dorosłych osób pracujących zamieszkałych na terenie powiatu m. Gdańsk. Projekt wpółfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania: 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, poddziałania 8.1.1 Wspieranie Rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw, osi priorytetowej VIII Regionalne kadry Gospodarki, PO KL
Coaching Działu Księgowo-Kadrowo-Płacowego Firmy Produkcyjnej, w ramach Projektu: „Szkolenia dla małych firm szansą na rozwój i sukces”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania: 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, poddziałania 8.1.1 Wspieranie Rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw, osi priorytetowej VIII Regionalne kadry Gospodarki, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Projekt: „Sprzedaż, finanse, zarządzanie podstawą sukcesu firmy”, „EXCEL w Finansach” – woj. Kujawsko-Pomorskie,  12 grup szkoleniowych średnio 10-osobowych, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, poddziałania 8.1.1 Wspieranie Rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw, osi priorytetowej VIII Regionalne kadry Gospodarki, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Projekt: „Europracownik – nowy zawód, nowe umiejętności szansą na sukces ” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Szkolenia: Samodzielny Księgowy – 12 grup szkoleniowych średnio 10-osobowych Nowoczesny Sekratariat z J.Angielskim, Zarządzanie Magazynem z Obsługą Kas Fiskalnych oraz Fakturowaniem, Sprzedawca z Obsługą Kas Fiskalnych oraz Minimum Sanitarnym -12 grup szkoleniowych średnio 10-osobowych
Projekt: „Nowa Wiedza – naszym sukcesem” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, szkolenia: Zarządzanie Magazynem z Obsługą Kas Fiskalnych oraz Fakturowaniem – 2 grupy
Projekt: „DROGA DO NIEZALEŻNOŚCI” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, OPS Władysławowo, Szkolenie: Samodzielny Księgowy w oparciu o Program Symfonia, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie: 7.1.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej
Projekt Systemowy: „Bądź aktywny – zmień swoje życie” realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Cedrach Wielkich, cykl szkoleń komputerowych. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie: 7.1.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.
Projekt Zwolnień Monitorowanych: „Wsparcie dla pracowników sektora budownictwa okrętowego dotkniętych negatywnymi skutkami restrukturyzacji” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 2.1. Rozwój Kadr Nowoczesnej Gospodarki. Zleceniodawca: Doradztwo Gospodarcze S.A., nastomiast Beneficjentami w danym projekcie były osoby zwolnione ze Stoczni Gdynia S.A. W ramach danego projektu zrealizowaliśmy ponad 8000 godzin szkoleniowych, 260 osób, w skład którego wchodziły edycje szkoleń oraz kursów związanych z poszerzeniem bądź zmianą kwalifikacji zawodowych Beneficjentów danego projektu, aby zwiększyć ich konkurencyjność na rynku pracy. Programy zajęć dotyczą zagadnień związanych z księgowością, prawem, kadrami i płacami, tworzeniem biznesplanów, rozpoczęciem własnej działalności i jej funkcjonowaniem, obsługą programów komputerowych, etc.,
Projekt: „PERSPEKTYWA PRACY” dla Powiatowego Urzędu Pracy ze Szczecinka współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 6.1.3, dotyczącego poprawy zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, przeprowadziliśmy doradztwo z zakresu: „Warunki Kontraktowe FIDIC w Praktyce
Projekt: AKTYWNOŚĆ – PRACA – ROZWÓJ  w ramach PO KL Priorytet VII, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, realizując szkolenia z zakresu: „Kadry i Płace w oparciu o Programy Księgowo-Płacowe: Symfonia oraz Płatnik”. Celem projektu było wzmocnienie kadrowe służb pomocy społecznej.
Projekt ”Rozwijaj Żagle Akademio!” dla Akademii Morskiej w Gdyni: współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjnego Kapitał Ludzki; Priorytet IV: Szkolnictwo wyższe i nauka; Działanie 4.1 Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy; Poddziałanie: 4.1.1 Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni, byliśmy Wykonawcą przyjmując na staż zawodowy Beneficjenta Ostatecznego. Celem nadrzędnym Projektu było wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni.

i wiele, wiele innych Projektów, których mieliśmy przyjemność realizować dla naszych Zleceniodawców, w tym bezpośrednio dla Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku.


Wybrane opinie:

Mamy nadzieję, że dotychczasowa współpraca spowoduje, że Instytucja ta wejdzie w szeregi stałych partnerów Powiatowego Urzędu Pracy w Szczecinku.

mgr inż. Wiesław Kosmala
Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Szczecinku

Na wyrazy uznania zasługują również umiejętności organizacyjne Firmy. Centrum zapewniło niezwykle miłą i sympatyczną atmosferę, chętnie służyło pomocą i radą.

Jacek Skarbek
Prezes Zarządu GIWK Sp. z o.o., Gdańsk

Mając na uwadze kompetencje pracowników i ich zaangażowanie polecamy Centrum Doradczo-Szkoleniowe jako rzetelnego i dobrego partnera, z którym współpraca niesie wiele korzyści.

Grażyna Bereza
Kierownik GOPS, Cedry Wielkie

Przygotowanie kursu, materiały dydaktyczne dla uczestnika, podejście i zaangażowanie trenera w prowadzenie zajęć, a także wyposażenie Sali szkoleniowej były na najwyższym poziomie. Rozliczenie kursu i jego dokumentacja zostały prawidłowo przygotowane i dostarczone w bardzo krótkim czasie po zakończeniu szkolenia.

Janina Borkowska
Kierownik MOPS, Puck

Realizacja szkoleń oraz usług doradczych przebiegała na najwyższym poziomie, dzięki nawiązanej współpracy osiągnęliśmy założone cele Projektu.

Roman Gałęzewski
Przewodniczący NSZZ SOLIDARNOŚĆ Stoczni Gdańskiej

Wszystkie szkolenia zostały przeprowadzone prawidłowo pod względem merytorycznym i organizacyjnym. Jakościowo wyróżniły się profesjonalizmem i dbałością o indywidualne podejście do klienta.

Iwona Flis
Wiceprezes, Stowarzyszenie Wolna Przedsiębiorczość Oddział Terenowy w Gdańsku

…Jesteśmy przekonani, że tak wykonane usługi doradczo-szkoleniowe na potrzeby przyszłych klientów, przyczynią się do dalszego rozwoju Państwa Firmy.

Mgr inż. Tomasz Płowens
Dyrektor, Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie

Z pełną odpowiedzialnością polecamy Centrum Doradczo-Szkoleniowe jako kompetentnego i odpowiedzialnego partnera do współpracy.

Agnieszka Ziółkowska
Kierownik Działu Zarządzania Zasobami Ludzkimi P.H.U. IGLOTECH Kwidzyn

Zlecenia dotyczyły rekrutacji i selekcji kompetentnych i profesjonalnych Trenerów do poszczególnych Projektów realizowanych w ramach Programów UE. Poziom wiedzy, jakość świadczonych usług, standard i formę przyjętych rozwiązań oceniamy jako wysoce satysfakcjonujące.

Małgorzata Makiewicz
Członek Zarządu Fundacja Gospodarcza w Gdyni

…Praca została wykonana z należytą starannością, prawidłowo ukończona i spełniła nasze oczekiwania, dzięki czemu możemy ocenić firmę Centrum Doradczo-Szkoleniowe jako rzetelnego partnera. Z przyjemnością udzielamy rekomendacji.

Jan Szymański
Dyrektor Departamentu Programów Regionalnych, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress