Kurs jest Akredytowany przez Kuratora Oświaty, Minister Edukacji Narodowej: Nr: WR.546.25.2011.EKG, 24/2011.

Po zakończeniu szkolenia oraz zdanym Egzaminie uzyskują Państwo Zaświadczenie MEN oraz Certyfikat z kodem wg klasyfikacji zawodu MPiPS 331301 – KSIĘGOWY.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz.U. 2015 nr 0 poz. 149) oraz Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz.U. 2014 poz. 1145).

Na podstawie Dz.U. 2014 poz. 768 – Ustawa z dnia 9 maja 2014 r. o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych uzyskują Państwo uprawnienia do samodzielnego prowadzenia Księgowości Przedsiębiorstw rozliczających się w oparciu o Księgi Handlowe/ Księgi Rachunkowe.

Cel szkolenia:


Poszerzenie kwalifikacji zawodowych o szereg elementów wymaganych na stanowiskach księgowych. Zajęcia prowadzone są metodą warsztatową w oparciu o Programy Symfonia oraz Płatnik, które otrzymują Państwo na CD razem z aktualnymi Ustawami, Rozporządzeniami oraz w wersji papierowej rzetelnie opracowanymi materiałami szkoleniowymi. Dowiedzą się Państwo, na jakich zasadach opiera się współczesna rachunkowość, nauczą się prowadzić ewidencję aktywów przedsiębiorstwa i poznają źródła ich finansowania oraz będą umieli ustalić wynik finansowy, przeanalizować bilans i przygotować sprawozdanie finansowe. Jako Samodzielny Księgowy z łatwością rozliczą Państwo podatki dużej firmy, przeprowadzą analizę majątku, a także rachunek zysków i strat.

Forma szkolenia:


Kurs oparty jest na praktycznych ćwiczeniach oraz warsztatach na Programach: Symfonia oraz Płatnik, co czyni zajęcia efektywnymi, ciekawymi i sprawia, że wiedza jest łatwiejsza do przyswojenia. Szkolenie prowadzone jest od podstaw z zakresu Ksiąg Handlowych, niemniej jednak warto jest znać nomenklaturę ksiegową – ze względu na specyfikę danego szkolenia. Nasi Trenerzy to nietylko Specjaliści wybitnej klasy, ale również Praktycy potrafiący doskonale przekazać posiadaną wiedzę, co jest potwierdzane w ankietach ewaluacyjnych oraz uzyskanych Referencjach.

Grupa docelowa:


Kurs skierowany jest zarówno do osób, które znają podstawowe zagadnienia rachunkowości finansowej, chcące poszerzyć i zaktualizować swoją wiedzę . Osoby, które nigdy wcześniej nie miały kontaktu z księgowością, zapraszamy na kurs od podstaw: Kurs Książka Przychodów i Rozchodów. Zależy nam na jakości organizowanych szkoleń, aby każdy z Uczestników był zadowolony z zajęć, dlatego prosimy o zrozumienie dostosowania grup szkoleniowych wg podobnego poziomu posiadanej wiedzy.
Liczba godzin szkolenia: 80
Miejsce szkolenia: Siedziba firmy CDS (Gdynia, Plac Kaszubski 8/lokal 207).

Program szkolenia:


DZIAŁ I: Prawo podatkowe

Moduł 1: Pojęcie, zakres cele rachunkowości
Moduł 2: Podmioty i przedmioty rachunkowości
Moduł 3: Metody i zasady rachunkowości
Moduł 4: Podatek dochodowy od osób fizycznych
Moduł 5: Wybór formy opodatkowania
Moduł 6: Podatek dochodowy od osób prawnych
Moduł 7: Ordynacja podatkowa
Moduł 8: Ustawa o SUS
Moduł 9: Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej
Moduł 10: Podatek od Towarów i Usług
Moduł 11: Ćwiczenia w wypełnianiu deklaracji podatkowych

DZIAŁ II: Obsługa Księgowego Programu Komputerowego Symfonia Finanse i Księgowość

Moduł 1: Definicje programów z zarządzania przedsiębiorstwem
Moduł 2: Wprowadzenie do Symfonia FK oraz zakładanie firmy
Moduł 3: Ustawienia bazy danych oraz plan kont, pozostałe
Moduł 4: Obieg dokumentów i rejestry VAT
Moduł 5: Wprowadzanie danych kartotekowych. Wprowadzanie dokumentów typu faktury sprzedaży i zakupu. Wprowadzanie pozostałych typów dokumentów: wyciągi bankowe, raporty kasowe, polecenia księgowania. Analiza wprowadzonych danych, obroty, zestawienia, rejestry VAT, rozrachunki.
Moduł 6: Zamykanie miesiąca i roku w programie Symfonia
Moduł 7: Bilans oraz Rachunek Zysków i Strat
Moduł 8: Import danych z modułów zewnętrznych
Moduł 9: Powtórzenie z wprowadzania danych i podsumowania miesiąca
Moduł 10: Weryfikacja i kontrola danych
Moduł 11: Powtórzenie materiału

DZIAŁ III: Rachunkowość w oparciu o Program Symfonia Finanse i Księgowość

Moduł 1: Organizacja i prowadzenie rachunkowości, Ewidencja operacji gospodarczych

 • Klasyfikacja i rejestracja operacji gospodarczych
 • Dowody księgowe – charakterystyka i klasyfikacja , Obieg dowodów księgowych
 • Zasady ewidencji na kontach księgowych, Ewidencja i klasyfikacja kont księgowych
 • Zakładowy plan kont , polityka rachunkowości w przedsiębiorstwie
 • Pojęcie i charakterystyka ksiąg rachunkowych (dziennik, księga główna, księgi pomocnicze, inwentarz, zestawienie obrotów i sald księgi głównej i sald ksiąg pomocniczych)
 • Inwentaryzacja – pojęcie , zasady , rodzaje i metody przeprowadzania , terminy , ustalanie i rozliczanie różnic inwentaryzacyjnych
 • Zasady i techniki prowadzenia ksiąg rachunkowych, Poprawienie błędów w zapisach księgowych
 • Zadania dotyczące modułu

Moduł 2: Bilansowanie majątku przedsiębiorstwa

 • Struktura i charakterystyka majątku przedsiębiorstwa oraz źródeł jego finansowania
 • Bilans – aktywa i pasywa
 • Aktywa trwałe i obrotowe
 • Kapitał własny i kapitał obcy
 • Układ oraz zasady sporządzania bilansu

Moduł 3: Rachunek zysków i strat – przychody i koszty

 • Przychody i koszty w świetle ustawy o rachunkowości
 • Przychody i koszty działalności operacyjnej
 • Przychody i koszty finansowe
 • Straty i zyski nadzwyczajne
 • Zasady ustalania wyniku finansowego
 • Rachunek zysków i strat w wersji porównawczej i kalkulacyjnej

Moduł 4: Księgowanie typowych zdarzeń gospodarczych

 • Dekretacja i księgowanie operacji gospodarczych
 • Ewidencja środków pieniężnych, papierów wartościowych, wycena bilansowa
 • Ewidencja bilansowa i pozabilansowa rozrachunków z odbiorcami i dostawcami
 • Rozrachunki publiczno – prawne, z pracownikami, pozostałe rozrachunki
 • Ewidencja i wycena materiałów i towarów handlowych , ewidencja zakupu i sprzedaży
 • Ewidencja środków trwałych i inwestycji oraz wartości niematerialnych i prawnych
 • Ewidencja kosztów rodzajowych i kalkulacyjnych
 • Ewidencja przychodów i kosztów operacyjnych i finansowych
 • Ewidencja kapitałów własnych przedsiębiorstwa i kapitałów obcych

Certyfikat:


Kurs dedykowany jest dla osób mających za zadanie prowadzenie Ksiąg Handlowych (rozliczanie dużych firm, jak: Sp. z o. o., S.A.), jest Akredytowany przez Kuratora Oświaty. Uczestnicy otrzymują po zdanym egzaminie Zaświadczenie Ministra Edukacji Narodowej: „Samodzielny Księgowy w oparciu o Programy: Symfonia oraz Płatnik” wraz z wymienionym programem. Dodatkowo istnieje możliwość podejścia do Egzaminu, po jego zdaniu uzyskują Państwo Certyfikat z kodem wg klasyfikacji zawodu MPiPS 331301 – KSIĘGOWY.


80 godzin praktycznych warsztatów ze Specjalistą – Praktykiem, liczne autorskie materiały szkoleniowe (segregator dokumentów księgowych), PENDRIVE z Programami: Symfonia oraz Płatnik, Rozporządzeniami, Ustawami, catering bez ograniczeń – kawa, herbata, ciastka, możliwość podejścia do Egzaminu, Bezpłatne Doradztwo Poszkoleniowe, komfortowe warunki nauczania

Terminy: www.cds-szkolenia.pl/terminy-szkolen

Formularz zgłoszenia:

Wybierz szkolenie z listy:*

Imię i nazwisko*

Adres email*

Telefon*

* - pole wymagane

Wybrane opinie:

Zajęcia prowadzone były przez profesjonalnych wykładowców, którzy dużą ilość przekazywanej nam wiedzy teoretycznej podpierali licznymi przykładami z ich doświadczenia zawodowego, co bardzo podniosło atrakcyjność zajęć.

SeCeS-Pol Sp. z o.o., Gdańsk

Kurs spełnił wymagane przez nas oczekiwania, a warsztaty, w których brał udział nasz Pracownik okazały się bardzo przydatne w realizacji zadań naszej placówki.

Henryk Jurkiewicz
Dyrektor Środkowopomorskiego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Słupsku

Gorąco polecam szkolenia i kursy organizowane przez CDS w Gdyni. Sama zapewne jeszcze niejednokrotnie skorzystam z ich usług. Ta placówka to gwarancja, że Twoje pieniądze nie zmarnują się.

Marzena Jeleśniańska
Księgowa, CPS INDUSTRIAL ENGINEERRING POLAND LTD. Kwidzyn

Zarówno kadra szkoląca, miła atmosfera jak i tematyka kursu spełniły oczekiwania pracownika. Zdobyte umiejętności i wiedza z powodzeniem zostały wcielone w pracę naszej firmy.

Romuald Puzdrowski
Zakład Remontowo-Usługowy MONTEX, Luzino

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress