Po zakończeniu szkolenia oraz zdanym Egzaminie nadajemy Zaświadczenie MEN oraz Certyfikat wg klasyfikacji zawodu MPiPS – z kodem zawodu: 334304 Asystent Zarządu.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz.U. 2015 nr 0 poz. 149) oraz Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz.U. 2014 poz. 1145).

Cel szkolenia:


Przekazanie wiedzy i praktycznych umiejętności, które pozwolą na profesjonalne realizowanie powierzonych zadań, m. in. sprawnej komunikacji, optymalnego zarządzania czasem, zachowania się w trudnych sytuacjach.

Forma szkolenia:


Szczególny nacisk kładziemy na rozwiązania praktyczne, dlatego też szkolenia prowadzone są metodami warsztatowymi, z naciskiem na interaktywny udział uczestników poprzez case study, gry symulacyjne, ćwiczenia, scenki, etc. Poziom wiedzy zdobytej przez Kursantki oceniany jest na bardzo wysoki, a rekomendacje Prezesów dużych Firm przyczyniają się do zapewnienia Paniom gwarancji satysfakcji z uczestnictwa w zajęciach.

Grupa docelowa:


Obecne i potencjalne Asystentki oraz Sekretarki Kadry Zarządzającej oraz osób, których praca polega na kontaktach z Kluczowymi Klientami.

Liczba godzin szkolenia: 8

Program szkolenia:


Moduł 1: Cechy Profesjonalnej Asystentki

 • Kwalifikacje zawodowe i osobiste
 • Reguły protokołu dyplomatycznego
 • Takt, uprzejmość, dyskrecja, lojalność, profesjonalizm
 • Strój służbowy – dobieranie stroju do okazji
 • Biżuteria – jakość i ilość
  Akcesoria – pióro, teczka, aktówka, etc.

Moduł 2: Style kierowania i zarządzania czasem szefów

 • Style kierowania szefów i wynikające z tego obowiązki
 • Gospodarowanie czasem własnym i swojego przełożonego
 • Prowadzenie terminarza szefa
 • Zasada Eisenhowera
 • Reguła 60/40
 • Planowanie zadań krótko i długo-terminowych
  Protokołowanie podczas spotkań

Moduł 3: Rozmowa telefoniczna

 • Etykieta telefoniczna
 • Pierwsze wrażenie przez telefon
 • Poczta głosowa
 • Pozostawianie wiadomości na automatycznej sekretarce
 • Rozmowy z trudnymi Klientami – warsztat
 • Organizacja telekonferencji

Moduł 4: Spotkania bezpośrednie z Klientami

 • Pierwsze wrażenie
 • Wartość uścisku dłoni
 • Profesjonalne powitanie VIP-a
 • Typy interesantów i sposoby rozmowy z nimi
 • Reagowanie w trudnych sytuacjach
 • Asertywność
 • Wymiana wizytówek

Moduł 5: Savoir-vivre w biznesie

 • Powitanie
 • Uścisk dłoni. Czy podawać rękę? Jak podawać rękę?
 • Prezentacja/Przedstawianie
 • Tytuły naukowe przy przedstawianiu
 • Pierwszeństwo przedstawiania osób
 • Wyjazdy służbowe – hierarchia miejsc w samochodzie
 • Organizacja: spotkań, imprez, przyjęć i wyjazdów służbowych
 • Ranga imprez na siedząco a na stojąco
 • Dopasowanie rodzaju przyjęcia do okazji
 • Najważniejsze miejsce przy stole
 • Ustalanie listy gości
 • Profesjonalne Zaproszenie
 • Skróty na zaproszeniach (S.T., C.T., R.S.V.P, REGRETS ONLY, EN CAS D’EMPECHEMENT, P.M., TENUE DE VILLE, TENUE DE SOIRÉE, ETC.)
 • Transport, odpowiedzialność, gospodarz imprezy
 • Dobieranie menu
 • Którymi sztućcami jeść kolejne dania?
 • Jakiego kieliszka używać do jakiego trunku?
 • Profesjonalny dobór napojów (jakość, rodzaj, temperatura, ilość)

Moduł 6: Prowadzenie korespondencji biurowej

 • Zasady sporządzania korespondencji/pism
 • Poprawność językowa
 • Style
 • Estetyczny wygląd
 • Korespondencja mailowa
 • Wygląd e-maili
 • Zasady grzeczności w poczcie elektronicznej
 • Wymogi „netykiety”
 • Podziękowania
 • Zaproszenia
 • Analiza korespondencji (m.in. termin odpowiedzi)
 • Klasyfikacja dokumentów- korespondencja poufna

Certyfikat:


W ramach ukończonego szkolenia: „Profesjonalna Asystentka Prezesa Zarządu”, po pozytywnie zdanym egzaminie nadajemy Certyfikat wg klasyfikacji zawodu MPiPS – z kodem zawodu: 334304 Asystent Zarządu.


Miejsce szkolenia: Siedziba firmy CDS (Gdynia, Plac Kaszubski 8/207).

Praktyczne indywidualne wskazówki, coaching, wiele indywidualnych  informacji zwrotnych, skrypt szkoleniowy, wymiana doświadczeń, catering.

Zapytaj o więcej informacji:

Wybierz szkolenie z listy:*

Imię i nazwisko*

Adres email*

Telefon*

* - pole wymagane

Wybrane opinie:

Szkolenie przygotowane zostało z należyta starannością i zasługuje na pozytywną ocenę zarówno pod względem merytorycznym jak i organizacyjnym. Zdobyta podczas szkolenia wiedza pozwoliła właściwie dobrać metody działania, przyczyniając się tym samym do lepszej organizacji pracy i sprawnej realizacji powierzonych zadań.

Magdalena Buczeń
PGNiG S.A.

Szkolenie zostało przeprowadzone w sposób profesjonalny, kładąc nacisk na indywidualny udział uczestników. Sposób i przekazanie wiedzy był doskonały.

Anna Peregrym
Referent ds. pracowniczych SKALTECH, Legnica

Szkolenie zostało w pełni przeprowadzone profesjonalnie, z nastawieniem na indywidualne potrzeby klienta. Kurs wyróżnia się wysokim poziomem merytorycznym i dydaktycznym. Kompetentna kadra szkoleniowa dodatkowo podniosła jakość wykonywanej usługi.

Wojciech Rydzyński
Kierownik Pracowni ARCHIPLAN, Gdynia

Program szkolenia był bardzo interesujący i zawierał wszystkie ważne zagadnienia związane z praca asystentki. Pani Anna Kisicka w ciekawy sposób przeprowadziła zajęcia, kładąc nacisk na warsztatową stronę zajęć, wykazując tym samym wybitne zdolności trenerskie.

Anna Wolff
Referent ds. sekretariatu Centrum Integracji Społecznej „CISTOR” w Toruniu

Szkolenie przeprowadzone zostało w sposób profesjonalny i w pełni ukierunkowany na potrzeby szkolącej się osoby. Na szczególne uznanie zasługuje rola wykładowców prezentujących wysokie umiejętności dydaktyczne.

Jerzy Szkolnicki
Prezes Zarządu Green Way Sp. z o.o., Gdynia

Kompetentny Trener, wiedz, która została przekazana oraz warunki szkolenia zachęciły naszych pracowników do dalszego uczestnictwa w kursach organizowanych przez Centrum Doradczo-Szkoleniowe.

Małgorzata Lalewicz
BROKER Hurtownie Materiałów Budowlanych, Starogard Gdański

Przeprowadzone szkolenie pozwoliło zdobyć uczestnikom nowe kwalifikacje zawodowe, które będą mogli w pełni wykorzystywać na dalszej drodze rozwoju zawodowego.

Bożena Stępień
Prezes Zarządu Centrum Księgowe, Doradcze i Informatyczne „BOJA” Sp. z o.o., Gdynia

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress