Zarządzanie Projektami, FIDIC, B+R

FIDIC (Fédération Internationale Des Ingénieurs-Conseils)

Praktyczne wskazówki dla Kierownika Kontraktu, Wykonawcy, Pracowników Wykonawcy oraz Zamawiającego i Inżyniera.

Procedury Kontraktowe FIDIC wykorzystywane przy realizacji projektów budowlanych stają się obowiązującym standardem w postępowaniach przetargowych oraz w fazie projektowania, realizacji, monitorowania i rozliczania inwestycji.

Zagadnienia, jak ten proces przeprowadzić w praktyce od momentu prekwalifikacji, poprzez stworzenie optymalnej umowy, jej zrealizowania i rozliczenia są wiodącym celem szkoleń z Warunków Kontraktowych FIDIC.

Ofertę szkoleniową wraz z doradztwem kierujemy do osób zajmujących się dokumentami ofertowymi:

  • Inwestorów,
  • Wykonawców Robót,
  • Kosztorysantów,
  • Pracowników Biur Projektowych,
  • Inżynierów Konsultantów i Doradców,
  • Inżynierów Powołanych Do Realizacji Inwestycji,
  • Pracowników Administracji Państwowej i Samorządowej Wykorzystujących Fundusze Pomocowe.

Uczestnicy otrzymują:


Certyfikat wraz  Asygnacją światowej klasy Niezależnego Konsultanta FIDIC z pełnym Programem Szkolenia uprawniający do składania ofert przetargowych oraz przeprowadzania projektów, gdzie źródłem finansowania są środki Unii Europejskiej. Potwierdzą one Państwa kompetencje w zarządzaniu inwestycjami wg Procedur FIDIC, co jest niezbędne przy składaniu ofert do przetargów na inwestycje dofinansowywane przez UE.

Całość szkolenia jest odniesiona do polskich realiów i rozpatrywana na styku FIDIC a Prawo Polskie. Zajęcia prowadzone na bardzo wysokim poziomie w formie praktycznych warsztatów oraz licznych studiów przypadków.

KORZYŚCI ZE SZKOLENIA:


  1. Poznanie i zdobycie umiejętności w zakresie wykorzystania procedur FIDIC w praktyce przygotowania, realizacji i rozliczania projektów budowlanych, podstawowej wiedzy dotyczącej zarządzania projektami oraz sygnalnych prawidłowości w dziedzinie skutecznych negocjacji.
  2. Pozyskanie szerokiego spektrum wiedzy, dotyczącej błędów i przyczyn porażek w projektach budowlanych, w kontekście unormowań prawnych i organizacyjnych procesów inwestycji budowlanej.
  3. Przećwiczenie na studiach przypadków stosowanych w praktyce rozwiązań dotyczących: fazy przedinwestycyjnej, organizacji placu budowy, form kosztorysowania, zmian w fazie realizacyjnej oraz form i trybu rozliczeń końcowych.

Prowadzący szkolenie


Doświadczeni Trenerzy – Praktycy, Niezależni Konsultanci SIDiR/FIDIC, wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu Projektami: Rzeczoznawca, Konstruktor, Zaprzysiężony Ekspert Krajowej Izby Gospodarki Morskiej, Ekspert Komisji Europejskiej, Aktywny Członek Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Więcej informacji w pełnej ofercie.

Przypominamy


W Kontraktach finansowanych przez Unią Europejską nałożony jest wymóg dotyczący Kierowników Budów oraz Inspektorów Nadzoru – obowiązkowe jest doświadczenie na budowach wg procedur FIDIC albo udział w szkoleniu z zakresu Warunków Kontraktowych FIDIC – na które niniejszym Państwa zapraszamy.

Wybrane opinie:

Z satysfakcją i przyjemnością rekomendujemy Centrum Doradczo-Szkoleniowe z Gdyni jako kompetentnego i efektywnego organizatora szkoleń

Michał Jaworski
Członek Zarządu, Międzynarodowy Port Lotniczy im. J.P.II Kraków-Balice Sp. z o.o.

Szkolenie, pod względem organizacyjnym, było przeprowadzone w profesjonalny sposób. Zajęcia były prowadzone na wysokim poziomie przez Wykładowców posiadających głęboką wiedzę merytoryczną popartą dużym doświadczeniem praktycznym.

Falk Rohmberger
Dyrektor Techniczny MAX-BÖGL Polska Sp. z o.o., Szczecin

Szkolenie przygotowane i przeprowadzone było na bardzo wysokim poziomie zarówno pod względem organizacyjnym jak i merytorycznym. Osoba prowadząca zajęcia wykazała się ogromna wiedzą z omawianej tematyki oraz łatwością w jej przekazywaniu.

Grzegorz Sawicki
Dyrektor ds. Handlowych i Marketingu OL-TRANS Olgierd Hewelt, Mrzezino

Pracownicy biorący udział w szkoleniu potwierdzają fachowe, merytoryczne przygotowanie osób prowadzących, wnikliwie opracowane materiały szkoleniowe oraz dobrą organizację całości przedsięwzięcia

Dobrosława Kroll
JAXA-POL Sp. z o.o., Poznań

Zdobyta wiedza ugruntowała mi znajomość teoretycznych procedur budowlanych(…)Zajęcia prowadzone były w sposób zrozumiały z przytaczaniem i porównywaniem przykładów bezpośrednio z praktyki prowadzącego zajęcia. Oceniam bardzo dobrze przygotowanie szkolenia i merytoryczne prowadzenie zajęć.

Krystian Lindstaedt
Wielobranżowe Przedsiębiorstwo KRYSTEL, Kościerzyna

Profesjonalna organizacja, kompleksowo przygotowane materiały szkoleniowe oraz stały nadzór nad przebiegiem szkolenia przez przedstawiciela firmy, panią Annę Kisicką dodatkowo podniosły jakość wykonywanej usługi.

Ewa Cekała
Przedsiębiorstwo Usług Inwestycyjnych MADRO Robert Madziński, Gdańsk

Z przyjemnością rekomendujemy Centrum Doradczo-Szkoleniowe jako kompetentnego organizatora szkoleń.

Artur Rygalik
Dyrektor ds. Zasobów Ludzkich Thales Rail Signalling Solutions Sp. z o.o. Poznań

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress