Cel szkolenia:


Wprowadzenie do FIDIC oraz Praktyczne Wskazówki dla: Kierownika Kontraktu, Wykonawcy, Pracowników Wykonawcy oraz Zamawiającego i Inżyniera. Całość szkolenia jest odniesiona do polskich realiów i rozpatrywana na styku FIDIC a Prawo Polskie. Zajęcia będą przeprowadzane na bardzo wysokim poziomie w formie praktycznych warsztatów oraz licznych studiów przypadków.

Warunki Kontraktowe FIDIC w Praktyce są dla osób przygotowujących realizację Inwestycji Budowlanych, Zamawiających, przyszłych Wykonawców jak i Inżynierów oraz Radców Prawnych będących przy Procesach Inwestycyjnych jak i osób zajmujących się finansowaniem oraz ubezpieczaniem danych Inwestycji.

Uczestnicy po zdanym egzaminie otrzymują Certyfikat „Warunki Kontraktowe FIDIC ” wraz z wymienionym pełnym programem
oraz asygnacją Trenera-Niezależnego Konsultanta FIDIC.

Udział w Szkoleniu potwierdza Państwa kompetencje w zarządzaniu inwestycjami wg Procedur FIDIC

– co jest niezbędne przy składaniu ofert do przetargów na inwestycje dofinansowywane przez UE.

Forma szkolenia:


Szkolenie prowadzone w formie praktycznych warsztatów, co czyni zajęcia ciekawymi i sprawia, że wiedza jest łatwiejsza do przyswojenia.

Gwarantujemy Wysoko Wykwalifikowaną Kadrę Trenerską, mającą doświadczenie w realizacji dużych projektów szkoleniowych.

Szkolenie prowadzi Światowej Klasy Specjalista, Niezależny Konsultant FIDIC, z wieloletnim doświadczeniem zawodowym w kraju i zagranicą, potrafiący w ciekawy sposób przekazać swoją wiedzę słuchaczom szkolenia. Trener biznesu, specjalizujący się w zagadnieniach: zarządzania projektami, zarządzania ryzykiem, prawa budowlanego, procedury FIDIC, prawa europejskiego, analizy Due diligence, pozyskiwania funduszy UE i standardami PRINCE 2 oraz PMI. Posiada dużą wiedzę i praktykę w tym zakresie, którą zdobył między innymi, jako akredytowany przy Departamencie XVI Komisji Europejskiej w Brukseli, Wiceprezydent Miasta i Ekspert Bankowy.

 

Grupa docelowa:


Obecni i potencjalni Uczestnicy procesów inwestycyjnych: zarówno osoby przygotowujące się do realizacji inwestycji budowlanych, Zamawiających, przyszłych Wykonawców jak i Inżynierów oraz osób zajmujących się finansowaniem jak i ubezpieczaniem danych Inwestycji.

Liczba godzin szkolenia: 16

Program szkolenia:


Moduł 1: Wstęp – Warunki Kontraktowe FIDIC

 • Czym jest FIDIC
 • Czym jest SIDiR
 • FIDIC – Organizacja w Europie i w Polsce
 • Zasady Konstrukcji Umowy według Warunków Kontraktowych FIDIC
 • Wzory Warunków Kontraktowych

Moduł 2: Strony w Kontrakcie

 • Zamawiający
 • Wykonawca
 • Wyznaczony Podwykonawca
 • Inżynier

Moduł 3: Sekwencje Wydarzeń w Kontrakcie na Budowę

Moduł 4: Przebieg Realizacji Kontraktu

 • Zawarcie Kontraktu
 • Rozpoczęcie Robót
 • Realizacja Robót
 • Ukończenie Robót lub Odcinka
 • Okres Zgłaszania Wad
 • Zakończenie Kontraktu

Moduł 5: Obmiary i Płatności

 • Obmiary i Wycena
 • Płatności dla Wykonawcy
 • Cena Kontraktowa i Płatności

Moduł 6: Zmiany

 • Prawo do Zmian
 • Propozycje Wykonawcy dotyczące Optymalizacji
 • Procedura Wprowadzania Zmian
 • Kwoty Tymczasowe
 • Praca Dniówkowa
 • Korekty Ceny Kontraktowej

Moduł 7: Rozpoczęcie, Opóźnienia, Zawieszenie

 • Data Rozpoczęcia
 • Czas na Ukończenie
 • Program / Harmonogram
 • Przedłużenie czasu na Ukończenie
 • Opóźnienia spowodowane przez Władze
 • Tempo Wykonawstwa
 • Kary za Zwłokę
 • Zawieszenie Robót

Moduł 8: Rozwiązanie kontaktu

 • Rozwiązanie Kontraktu przez Zamawiającego
 • Rozwiązanie Kontraktu przez Wykonawcę

Moduł 9: Gwarancje i Ubezpieczenia

 • Formularze Gwarancji
 • Gwarancja Warunkowa
 • Gwarancja Bezwarunkowa
 • Wymagania Dotyczące Ubezpieczeń
 • Ubezpieczenia Robót i Sprzętu Wykonawcy
 • Ubezpieczenie od Zranienia Osób
 • Ubezpieczenie Personelu Wykonawcy

Moduł 10: Rozstrzyganie sporów

 • Inżynier
 • Roszczenia Wykonawcy
 • Komisja Rozjemcza
 • Rozwiązania Polubowne

Moduł 11: Arbitraż

Moduł 12: Siła Wyższa

 • Definicja Siły Wyższej
 • Powiadomienie o Sile Wyższej
 • Następstwa Siły Wyższej
 • Siła Wyższa wpływająca na Podwykonawcę
 • Odstąpienie wg Uznania, Płatność i Zwolnienie
 • Zwolnienie z Wywiązywania się

Moduł 13: Ryzyko i Odpowiedzialność

 • Odszkodowania
 • Opieka Wykonawcy nad Robotami
 • Zagrożenia Stanowiące Ryzyko Zamawiającego
 • Prawo do Własności Intelektualnej i Przemysłowej
 • Ograniczenie Odpowiedzialności

Moduł 14: Styk: FIDIC / Prawo Polskie / Przyzwyczajenia Inwestorów

Moduł 15: Forum dyskusyjne

Certyfikat:


Uczestnicy po pozytywnie zdanym egzaminie otrzymują Certyfikat z asygnacją Niezależnego Konsultanta FIDIC: „Warunki Kontraktowe FIDIC w Praktyce”.


Miejsce szkolenia:

Siedziba firmy CDS (Gdynia, Plac Kaszubski 8/207) lub miejsce wskazane przez Klienta na terenie Polski.

Gwarantujemy Wysoko Wykwalifikowaną  Kadrę  Trenerską,
mającą doświadczenie w realizacji dużych projektów szkoleniowych.

fidic

Włodzimierz Gawroński
– Prowadzący Szkolenie

Długoletni trener biznesu, specjalizujący się w zagadnieniach: zarządzania projektami, zarządzania ryzykiem, prawa budowlanego, procedury FIDIC, prawa europejskiego, analizy Due diligence, pozyskiwania funduszy UE i standardami PRINCE 2 oraz PMI.  Posiada dużą wiedzę i praktykę w tym zakresie, którą zdobył między innymi, jako akredytowany w latach 1995-1998 przy Departamencie XVI Komisji Europejskiej w Brukseli, Wiceprezydent Miasta i Ekspert Bankowy.

Ukończył między innymi; Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego z tytułem magistra, Wydział Zarządzania i Informatyki Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu z tytułem magistra, Magisterskie Studia Menedżerskie – typu MBA. (Master of Business Administration). Stały członek i uczestnik paneli grupy „Euromoney”, ekspert bankowy ds. UE i jednostek samorządowych w zakresie przedsięwzięć inwestycyjnych. Specjalizuje się w praktyce i teorii zarządzania projektami i ryzykiem ze szczególnym uwzględnieniem standardu PRINCE 2 w zakresie skutecznej realizacji projektów i zarządzania ryzykiem oraz anty korupcji. Karierę zawodową zaczynał w administracji państwowej, kierował firmami produkcyjnymi, realizował przedsięwzięcia inwestycyjne. Od wielu lat jest trenerem biznesu.

Szkolenia dedykowane w tym: ZARZĄDZANIE RYZYKIEM,  PRINCE 2, PMI, PCM, FIDIC. Prowadził z tego zakresu wiele szkoleń, między innymi dla: Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwa Skarbu, Banku PKO BP, Związku Miast Polskich, Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Centrum Projektów Europejskich przy MRR, miast: Konin, Lublin, Szczecin, Jelenia Góra, Białystok, Poznań, Firm Produkcyjnych, Budowlanych i Deweloperskich itd.

Szkolenia dedykowane: FIDIC
Prowadził z tego zakresu wiele szkoleń, między innymi dla firm: Grupa Inżyniera (Kontraktu) „Energo- Pomiar Gliwice”, Budowa Bloku Łagisza 640 MW, Mota Engil, Hochtief, Firma: MERCURY ENGINEERING POLSKA ( cykl szkoleń dla wszystkich oddziałów Firmy), Sp. z o.o. AGRO-MAN Sp. z o.o. , Przedsiębiorstwo Robót Specjalistycznych WSCHÓD Sp. z o.o.,  WYG International Sp. z o.o. – firma prowadząca największe kontrakty FIDIC w Polsce – inwestycje komunikacyjne z Europejskiego Funduszu Spójności ), PAIiIZ, GDDKiA, ASTINO, Nickel, Biatel, B4, itd.

Projekty specjalne
Autor i współautor 17 pozytywnie rozpatrzonych projektów kierowanych do funduszy pomocowych Komisji Unii Europejskiej, m.in.: Allan (Strategia Funduszy Regionalnych), Typin (Telematic Young People in Network), Cyber Skills (Cybernetyczne umiejętności); Autor i współautor 6 pozytywnie rozpatrzonych projektów finansowanych z linii Banku Światowego i Europejskiego Banku Rozbudowy i Rozwoju; między innymi: Inkubatora Przedsiębiorczości, Funduszu Kredytowego dla MSP, Centrum Wiedzy o Biznesie, koncepcji Parku Technologicznego itp.

Formularz zgłoszenia:

Wybierz szkolenie z listy:*

Imię i nazwisko*

Adres email*

Telefon*

* - pole wymagane

Wybrane opinie:

Szkolenie, pod względem organizacyjnym, było przeprowadzone w profesjonalny sposób. Zajęcia były prowadzone na wysokim poziomie przez Wykładowców posiadających głęboką wiedzę merytoryczną popartą dużym doświadczeniem praktycznym.

Falk Rohmberger
Dyrektor Techniczny MAX-BÖGL Polska Sp. z o.o., Szczecin

Szkolenie przygotowane i przeprowadzone było na bardzo wysokim poziomie zarówno pod względem organizacyjnym jak i merytorycznym. Osoba prowadząca zajęcia wykazała się ogromna wiedzą z omawianej tematyki oraz łatwością w jej przekazywaniu.

Grzegorz Sawicki
Dyrektor ds. Handlowych i Marketingu OL-TRANS Olgierd Hewelt, Mrzezino

Pracownicy biorący udział w szkoleniu potwierdzają fachowe, merytoryczne przygotowanie osób prowadzących, wnikliwie opracowane materiały szkoleniowe oraz dobrą organizację całości przedsięwzięcia.

Dobrosława Kroll
JAXA-POL Sp. z o.o., Poznań

Zdobyta wiedza ugruntowała mi znajomość teoretycznych procedur budowlanych(…)Zajęcia prowadzone były w sposób zrozumiały z przytaczaniem i porównywaniem przykładów bezpośrednio z praktyki prowadzącego zajęcia. Oceniam bardzo dobrze przygotowanie szkolenia i merytoryczne prowadzenie zajęć.

Krystian Lindstaedt
Wielobranżowe Przedsiębiorstwo KRYSTEL, Kościerzyna

Profesjonalna organizacja, kompleksowo przygotowane materiały szkoleniowe oraz stały nadzór nad przebiegiem szkolenia przez przedstawiciela firmy, panią Annę Kisicką dodatkowo podniosły jakość wykonywanej usługi.

Ewa Cekała
Przedsiębiorstwo Usług Inwestycyjnych MADRO Robert Madziński, Gdańsk

Z przyjemnością rekomendujemy Centrum Doradczo-Szkoleniowe jako kompetentnego organizatora szkoleń.

Artur Rygalik
Dyrektor ds. Zasobów Ludzkich Thales Rail Signalling Solutions Sp. z o.o. Poznań

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress