Kurs MS Office EXCEL – od podstaw po poziom zaawansowany

Po zakończeniu szkolenia oraz zdanym Egzaminie uzyskują Państwo Zaświadczenie MEN oraz Certyfikat wg klasyfikacji zawodu MPiPS: 351303 Operator Systemów Komputerowych

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz.U. 2015 nr 0 poz. 149) oraz Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz.U. 2014 poz. 1145).

Cel szkolenia:


Celem szkolenia jest nabycie umiejętności wydajnej i optymalnej pracy z arkuszem kalkulacyjnym Excel. Zdobycie umiejętności weryfikacji, sortowania oraz łatwej edycji wprowadzonych tysięcy danych, stworzenia raportów oraz zestawień finansowych, etc.

Forma szkolenia:


Szkolenie prowadzone jest w formie praktycznych warsztatów, co czyni zajęcia ciekawymi i sprawia, że wiedza jest łatwiejsza do przyswojenia.

Grupa docelowa:


Oferta skierowana zarówno do osób indywidualnych oraz firm i instytucji, którym poprzez wykorzystanie narzędzia MS Office EXCEL zależy na podniesieniu wydajności i komfortu pracy swoich Pracowników.

 

Program szkolenia:


Ramowy Program Szkolenia:

MS Office Excel poziom PODSTAWOWY

 

DZIAŁ 1 Praca z obiektami Excela

 • Praca z obiektami Excela
 • Zaznaczanie komórek, zakresów komórek, kolumn, wierszy, arkuszy.
 • Dopasowanie szerokości, ukrywanie kolumn i wierszy.
 • Usuwanie, kopiowanie, przenoszenie, zmienianie nazwy arkusza.
 • Wprowadzanie danych do komórek, usuwanie zawartości komórki.
 • Kopiowanie, przenoszenie zawartości komórek.
 • Wstawianie komórek, wierszy, kolumn, arkuszy.
 • Wstawianie serii danych.
 • Skróty klawiaturowe w Excelu.

 

DZIAŁ 2 Wykonywanie obliczeń (formuły)

 • Wykonywanie obliczeń.
 • Tworzenie formuł.
 • Sumowanie Zakresu Komórek.
 • Funkcje (Średnia, Max, Min, Zaokrąglenia, PMT).
 • Struktura funkcji, Funkcje zagnieżdżone.
 • Adresy względne i bezwzględne w formułach.
 • Obliczanie czasu pracy.
 • Tworzenie łączy między arkuszami lub plikami Excela.
 • Zasady wymiany danych między wieloma arkuszami i plikami.

 

DZIAŁ 3 Formatowanie tabeli

 • Formatowanie tabeli.
 • Zmiana formatu liczbowego (daty, waluty, godziny, inne…).
 • Czcionka i wyrównanie.
 • Dodawanie obramowania i kolorów.
 • Usuwanie formatów.
 • Style w arkuszach.
 • Formatowanie warunkowe, reguły wyróżniania komórek.
 • Tworzenie listy rozwijanej z zakresu komórek.

 

DZIAŁ 4 Bazy danych (listy Excela)

 • Bazy danych (listy Excela)
 • Filtrowanie Danych
 • Sortowanie Danych
 • Dodawanie Sum Pośrednich
 • Narzędzia Grupuj/Rozgrupuj.
 • Użycie formularza do wprowadzania danych do Tabel
 • Praca w trybie grupowania arkuszy.
 • Tabela przestawna.
 • Ćwiczenia z funkcjami: szukaj wyniku, jeżeli, suma.jeżeli, suma.iloczynów, licz.jeżeli, Moduł.liczby, obliczanie procentów.

 

DZIAŁ 5 Wykresy

 • Zmiana typu Wykresu
 • Formatowanie kolorów wykresu

 

DZIAŁ 6 Drukowanie

 • Drukowanie
 • Metody dzielenia dokumentu na strony
 • Drukowanie Fragmentu Arkusza
 • Orientacja wydruku
 • Wpasowanie Arkusza w określone strony na szerokość i na wysokość
 • Zmiana kolejności Drukowania
 • Dodawanie Stopki lub Nagłówka
 • Drukowanie Wykresu

 

MS Office Excel poziom ŚREDNIOZAAWANSOWANY

DZIAŁ I: Wprowadzenie do MS Office EXCEL

 • Praca z obiektami Excel’a
 • Wprowadzanie danych do komórek, usuwanie zawartości komórki
 • Kopiowanie, przenoszenie zawartości komórek
 • Wstawianie komórek, wierszy, kolumn i arkuszy

 

DZIAŁ II: Tworzenie Formuł

 • Wykonywanie obliczeń i tworzenie formuł
 • Sumowanie zakresu komórek
 • Funkcje (Średnia, Max, Min, Zaokr, PMT, etc.)
 • Adresy względne i bezwzględne w formułach
 • Tworzenie łączy między arkuszami lub plikami Excel’a

 

DZIAŁ III: Formatowanie Danych

 • Formatowanie tabeli
 • Zmiana formatu liczbowego (daty, waluty, godziny, inne…)
 • Czcionka i wyrównanie
 • Dodawanie obramowania i kolorów
 • Usuwanie formatów
 • Style w arkuszach

 

DZIAŁ IV: Bazy Danych i Wykresy

 • Bazy danych (listy Excel’a)
 • Filtrowanie danych i sortowanie danych
 • Dodawanie sum pośrednich
 • Użycie formularza do wprowadzania danych do tabeli
 • Wykresy. Zmiana typu wykresu. Formatowanie kolorów wykresu
 • Drukowanie fragmentu arkusza oraz wykresu
 • Metody dzielenia dokumentu na strony; orientacja wydruku
 • Dodawanie stopki lub nagłówka

 

MS Office Excel poziom ZAAWANSOWANY

DZIAŁ I:   Podsumowanie wiedzy podstawowej

 • Typy wartości i sposoby adresowania.
 • Formuły i funkcje.
 • Tricki formatowania i formatowanie warunkowe.
 • Metodyka tworzenia arkuszy, ochrona i zabezpieczanie.
 • Tabele danych i autofiltry.
 • Sortowanie i zaawansowane metody.
 • Ustawienia programu.

 

DZIAŁ II:   Zaawansowane narzędzia

 • Przegląd funkcji wbudowanych, przykłady zastosowania, funkcje dołączone w dodatku Analysis ToolPack.
 • Nazwy zakresów komórek i wykorzystanie w formułach.
 • Dodatki analityczne (praca z dodatkami Solver, Szukaj wyniku).
 • Formatowanie warunkowe.
 • Poprawność danych.
 • Równania jednej i wielu zmiennych.
 • Zarządzanie bazami danych (filtry zaawansowane, konsolidacja, sortowanie, sumy pośrednie, funkcje bazy danych oraz wyszukiwania i adresowania).
 • Tabele przestawne.

 

MS Office Excel dla Finansistów

 • Przetwarzanie danych za pomocą zaawansowanych funkcji wbudowanych – przetwarzanie danych na potrzeby analizy finansowej
 • Kredyty i odsetki
 • Odpisy amortyzacyjne: metoda naturalna, metoda liniowa, metoda degresywna
 • Narzędzia oceny projektów inwestycyjnych: okres zwrotu, księgowa stopa zwrotu, wewnętrzna stopa zwrotu, wartość bieżąca netto, indeks zyskowności
 • Statystyczna analiza danych:
  – funkcje baz danych
  – operacje na datach
  – porównywanie i wyszukiwanie różnic między danymi
  – funkcje matematyczne, statystyczne, tekstowe, logiczne
 • Budowa tabel:
  – analiza zgromadzonych danych tabelą przestawną
  – tworzenie i modyfikowanie list wykorzystywanych w raportach
  – Stosowanie tabel przestawnych jako narzędzia analizy działalności przedsiębiorstwa (analiza według różnych kryteriów):
  – zasady budowania i działania tabel przestawnych
  – formaty danych prezentowanych w tabeli przestawnej (np. sumy, procenty, liczniki)
  – szybka analiza danych przy użyciu tabeli przestawnej
  – elementy obliczeniowe
  – pola obliczeniowe
  – grupowanie danych w tabeli przestawnej
  – wykresy tabeli przestawnej
 • Import danych ze źródeł zewnętrznych (z plików tekstowych, baz danych, stron internetowych, plików XML), zastosowanie narzędzie Microsoft Query
 • Import i analiza danych z plików tekstowych do Excela, funkcje związane z przetwarzaniem danych tekstowych
 • Budowa łącz między skoroszytami i konsolidacja danych pochodzących z różnych arkuszy
 • Wielopoziomowe grupowanie danych
 • Budowanie modeli wielowariantowych z wykorzystaniem Scenariuszy
 • Autofiltr i filtr zaawansowany – możliwości i zastosowania, funkcja sumy pośrednie, formularz danych
 • Analiza danych za pomocą sum częściowych
 • Raport tabeli przestawnej i wykresu przestawnego jako zaawansowane narzędzie analizy działalności firmy ( m.in. analiza danych finansowych)
 • Optymalizacja złożonych problemów za pomocą narzędzia Solver. Narzędzie Szukaj wyniku

Certyfikat:


Kurs jest Akredytowany przez Kuratora Oświaty. Uczestnicy otrzymują po zdanym egzaminie Zaświadczenie Ministra Edukacji Narodowej: „Kurs Komputerowy Microsoft Office Excel” wraz z wymienionym pełnym programem.

Uczestnicy otrzymują Zaświadczenie Ministra Edukacji Narodowej: „Kurs Komputerowy Microsoft Office Excel” wraz z wymienionym programem.


Miejsce szkolenia: Siedziba firmy CDS (Gdynia, Plac Kaszubski 8/207) lub miejsce wskazane przez Klienta.

Cena i terminy szkolenia: 

 

Rezerwując miejsce na wszystkich Poziomach – uzyskują Państwo 10% rabat.

ex

Formularz zgłoszenia:

Wybierz szkolenie z listy:*

Imię i nazwisko*

Adres email*

Telefon*

* - pole wymagane

Wybrane opinie:

Podczas zajęć Prowadzący podchodził do każdego z Uczestników, w profesjonalny i zrozumiały sposób tłumacząc omawiane zagadnienia. Praktyczne umiejętności nabyte w trakcie szkolenia okazały się niezwykle przydatne zarówno w pracy jak i w życiu prywatnym.

Jacek Skarbek
Prezes Zarządu GIWK Sp. z o.o., Gdańsk

Cechą szkolenia była wysoka jakość, profesjonalizm i rzetelność wykonania.

Marek Dąbrowski
Dyrektor North Cape Minerals Sp. z o.o., Gdańsk

Kurs został przeprowadzony w profesjonalny sposób, zgodnie z programem i harmonogramem. Przygotowanie kursu, materiały dydaktyczne dla uczestnika, podejście i zaangażowanie trenera w prowadzenie zajęć, a także wyposażenie sali szkoleniowej były na najwyższym poziomie.

Janina Borkowska
Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Puck

Osoby prowadzące zajęcia wykazały się szeroką wiedza i bardzo dobrym przygotowaniem omawianych zagadnień, jak również przyjaznym podejściem do szkolonych osób. Na szczególną pochwałę zasługuje sposób prowadzenia zajęć.

Lidia Krawiecka-Nacewicz
DCT, Tczew

Wiedza przekazana naszym pracownikom została w pełni wykorzystana na poszczególnych stanowiskach prac, a profesjonalnie przygotowane materiały szkoleniowe wykorzystywane są nadal przez uczestników kursu.

Aleksandra Dziewit
Kierownik Działu Doskonalenia Systemu Zarządzania ZIAJA LTD Zakład Produkcji Leków Sp. z o.o., Gdańsk

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress