Kurs MS Office EXCEL – od podstaw po poziom zaawansowany. Państwo decydują o wyborze poszczególnych poziomów.

Po zakończeniu szkolenia oraz zdanym Egzaminie uzyskują Państwo Zaświadczenie MEN

 

Cel szkolenia:


Celem szkolenia jest nabycie umiejętności wydajnej i optymalnej pracy z arkuszem kalkulacyjnym Excel. Zdobycie umiejętności weryfikacji, sortowania oraz łatwej edycji wprowadzonych tysięcy danych, stworzenia raportów oraz zestawień finansowych, etc.

Forma szkolenia:


Szkolenie prowadzone jest w formie praktycznych warsztatów, co czyni zajęcia ciekawymi i sprawia, że wiedza jest łatwiejsza do przyswojenia.

Grupa docelowa:


Oferta skierowana zarówno do osób indywidualnych oraz firm i instytucji, którym poprzez wykorzystanie narzędzia MS Office EXCEL zależy na podniesieniu wydajności i komfortu pracy swoich Pracowników.

 

Program szkolenia:


Ramowy Program Szkolenia:

MS Office Excel poziom PODSTAWOWY 

DZIAŁ 1 Praca z obiektami Excela

Praca z obiektami Excela

Zaznaczanie komórek, zakresów komórek, kolumn, wierszy, arkuszy.

Dopasowanie szerokości, ukrywanie kolumn i wierszy.

Usuwanie, kopiowanie, przenoszenie, zmienianie nazwy arkusza.

Wprowadzanie danych do komórek, usuwanie zawartości komórki.

Kopiowanie, przenoszenie zawartości komórek.

Wstawianie komórek, wierszy, kolumn, arkuszy.

Wstawianie serii danych – liczby, daty.

Skróty klawiaturowe w Excelu.

DZIAŁ 2 Wykonywanie obliczeń (formuły)

Wykonywanie obliczeń.

Tworzenie formuł.

Sumowanie Zakresu Komórek.

Funkcje (Suma, Średnia, Max, Min,).

Pasek stanu

Struktura funkcji,

Adresy względne, mieszane i bezwzględne w formułach.

Tworzenie łączy między arkuszami lub plikami Excela.

Zasady wymiany danych między wieloma arkuszami i plikami.

Formatowanie niestandardowe.

Obliczanie czasu pracy. 

DZIAŁ 3 Formatowanie tabeli

Formatowanie tabeli.

Zmiana formatu liczbowego (daty, waluty, godziny, inne…).

Czcionka i wyrównanie.

Dodawanie obramowania i kolorów.

Usuwanie formatów.

Style w arkuszach.

Formatowanie warunkowe, reguły wyróżniania komórek – wprowadzenie

DZIAŁ 4 Bazy danych (listy Excela)

Bazy danych (listy niestandardowe Excela)

Filtrowanie Danych

Sortowanie Danych

Narzędzia Grupuj/Rozgrupuj.

Narzędzia Zablokuj/Odblokuj okienka

Praca w trybie grupowania arkuszy.

Dodawanie Sum Częściowych – wprowadzenie

Tabela przestawna – wprowadzenie, zastosowanie, tworzenie podstawowej tabeli

Ćwiczenia z funkcjami: Jeżeli, licz.puste, Ile.niepustych, obliczanie procentów.

DZIAŁ 5 Wykresy

Wykresy – podstawy. Zmiana typu Wykresu

Formatowanie kolorów wykresu 

DZIAŁ 6 Drukowanie

Drukowanie

Metody dzielenia dokumentu na strony

Drukowanie Fragmentu Arkusza

Orientacja wydruku

Wpasowanie Arkusza w określone strony na szerokość i na wysokość

Dodawanie Stopki lub Nagłówka

 


 

MS Office Excel poziom ŚREDNIOZAAWANSOWANY 

DZIAŁ I: Podsumowanie wiedzy z poziomu podstawowego

Wprowadzanie danych do komórek i usuwanie zawartości komórki

Kopiowanie i przenoszenie zawartości komórek

Wstawianie komórek, wierszy, kolumn i arkuszy

DZIAŁ II: Tworzenie Formuł

Wykonywanie obliczeń i tworzenie formuł

Błędy w formułach

Sumowanie zakresu komórek

Definiowanie nazw zakresom komórek

Funkcje matematyczne, logiczne, tekstowe, finansowe (PMT, etc.)

Zaokrąglanie. Funkcje: ZAOKR, ZAOKR.DO.CAŁK, ZAOKR.W.GÓRĘ

Polecenie Znajdź/Zamień

Adresy względne i bezwzględne w formułach- blokowanie komórek

Tworzenie łączy między arkuszami lub plikami Excel ’a

Śledzenie zależności

Komentarze

Ćwiczenia z funkcjami: Jeżeli, Suma. Jeżeli, Licz. Jeżeli, Suma. Iloczynów, Moduł. Liczby.

DZIAŁ III: Bazy Danych i Wykresy

Tworzenie zaawansowanej bazy danych

Zaawansowane filtrowanie danych i sortowanie danych

Dodawanie sum częściowych – rozszerzenie – po kilku kategoriach

Zastosowanie dodatku analitycznego – Szukaj. Wyniku

Tworzenie listy rozwijanej z zakresu komórek

Tabele przestawne zakres rozszerzony – filtrowanie danych

Formatowanie warunkowe z użyciem reguł wyróżniania komórek

Funkcje tekstowe: ZŁĄCZ.TEKSTY, LEWY, PRAWY, FRAGMENT.TEKSTU, USUŃ.ZBĘDNE.ODSTĘPY, LITERY.WIELKIE, LITERY.MAŁE, Z.WIELKIEJ.LITERY, polecenie: Tekst jako kolumny

Użycie formularza do wprowadzania danych do tabeli

Wykresy. Zmiana typu wykresu. Formatowanie kolorów wykresu

Drukowanie fragmentu arkusza oraz wykresu

Metody dzielenia dokumentu na strony; orientacja wydruku

Dodawanie stopki lub nagłówka

 

MS Office Excel poziom ZAAWANSOWANY 

DZIAŁ I:   Podsumowanie wiedzy z poziomu średniozaawansowanego

Typy wartości i sposoby adresowania.

Formuły i funkcje.

Tricki formatowania i formatowanie warunkowe.

Metodyka tworzenia arkuszy – ochrona i zabezpieczanie skoroszytu, komórek, arkuszy

Tabele danych i autofiltry.

Sortowanie i zaawansowane metody.

Ustawienia programu

DZIAŁ II:  Zaawansowane narzędzia

Przegląd funkcji wbudowanych, przykłady zastosowania, funkcje dołączone w dodatku Analysis ToolPack.

Menadżer scenariuszy.

Nazwy zakresów komórek i wykorzystanie w formułach.

Dodatki analityczne (praca z dodatkami Solver, Szukaj wyniku).

Formatowanie warunkowe – zaawansowane – zależne od formuły

Poprawność danych.

Funkcje zagnieżdżone.

Okno czujki.

Równania jednej i wielu zmiennych. Funkcja Suma. Warunków, Suma. Iloczynów etc.

Zarządzanie bazami danych (filtry zaawansowane, konsolidacja, sortowanie, fragmentator)

Tabele przestawne – podwykresy, tabele zaawansowane

Zaawansowane wyszukiwanie danych: funkcje WYSZUKAJ, WYSZUKAJ.PIONOWO, PODAJ.POZYCJĘ, INDEX

Zakresy dynamiczne. Funkcje PRZESUNIĘCIE, ADR.POŚR. WIERSZ, KOLUMNA

Podstawy automatyzacji pracy. Rejestrowanie makr

 

 

DODATKOWO ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ WYBORU Szkolenia:

 

MS Office Excel dla Finansistów

 • Przetwarzanie danych za pomocą zaawansowanych funkcji wbudowanych – przetwarzanie danych na potrzeby analizy finansowej
 • Kredyty i odsetki
 • Odpisy amortyzacyjne: metoda naturalna, metoda liniowa, metoda degresywna
 • Narzędzia oceny projektów inwestycyjnych: okres zwrotu, księgowa stopa zwrotu, wewnętrzna stopa zwrotu, wartość bieżąca netto, indeks zyskowności
 • Statystyczna analiza danych:
  – funkcje baz danych
  – operacje na datach
  – porównywanie i wyszukiwanie różnic między danymi
  – funkcje matematyczne, statystyczne, tekstowe, logiczne
 • Budowa tabel:
  – analiza zgromadzonych danych tabelą przestawną
  – tworzenie i modyfikowanie list wykorzystywanych w raportach
  – Stosowanie tabel przestawnych jako narzędzia analizy działalności przedsiębiorstwa (analiza według różnych kryteriów):
  – zasady budowania i działania tabel przestawnych
  – formaty danych prezentowanych w tabeli przestawnej (np. sumy, procenty, liczniki)
  – szybka analiza danych przy użyciu tabeli przestawnej
  – elementy obliczeniowe
  – pola obliczeniowe
  – grupowanie danych w tabeli przestawnej
  – wykresy tabeli przestawnej
 • Import danych ze źródeł zewnętrznych (z plików tekstowych, baz danych, stron internetowych, plików XML), zastosowanie narzędzie Microsoft Query
 • Import i analiza danych z plików tekstowych do Excela, funkcje związane z przetwarzaniem danych tekstowych
 • Budowa łącz między skoroszytami i konsolidacja danych pochodzących z różnych arkuszy
 • Wielopoziomowe grupowanie danych
 • Budowanie modeli wielowariantowych z wykorzystaniem Scenariuszy
 • Autofiltr i filtr zaawansowany – możliwości i zastosowania, funkcja sumy pośrednie, formularz danych
 • Analiza danych za pomocą sum częściowych
 • Raport tabeli przestawnej i wykresu przestawnego jako zaawansowane narzędzie analizy działalności firmy ( m.in. analiza danych finansowych)
 • Optymalizacja złożonych problemów za pomocą narzędzia Solver. Narzędzie Szukaj wyniku

Certyfikat:


Kurs jest Akredytowany przez Kuratora Oświaty. Uczestnicy otrzymują po zdanym egzaminie Zaświadczenie Ministra Edukacji Narodowej: „Kurs Komputerowy Microsoft Office Excel” wraz z wymienionym pełnym programem.


Miejsce szkolenia: Siedziba firmy CDS (Gdynia, Plac Kaszubski 8/207) lub miejsce wskazane przez Klienta.

Cena i terminy szkolenia: 

 

Rezerwując miejsce na wszystkich Poziomach – uzyskują Państwo 10% rabat.

Formularz zgłoszenia:

Wybierz szkolenie z listy:*

Imię i nazwisko*

Adres email*

Telefon*

* - pole wymagane

Wybrane opinie:

Podczas zajęć Prowadzący podchodził do każdego z Uczestników, w profesjonalny i zrozumiały sposób tłumacząc omawiane zagadnienia. Praktyczne umiejętności nabyte w trakcie szkolenia okazały się niezwykle przydatne zarówno w pracy jak i w życiu prywatnym.

Jacek Skarbek
Prezes Zarządu GIWK Sp. z o.o., Gdańsk

Cechą szkolenia była wysoka jakość, profesjonalizm i rzetelność wykonania.

Marek Dąbrowski
Dyrektor North Cape Minerals Sp. z o.o., Gdańsk

Kurs został przeprowadzony w profesjonalny sposób, zgodnie z programem i harmonogramem. Przygotowanie kursu, materiały dydaktyczne dla uczestnika, podejście i zaangażowanie trenera w prowadzenie zajęć, a także wyposażenie sali szkoleniowej były na najwyższym poziomie.

Janina Borkowska
Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Puck

Osoby prowadzące zajęcia wykazały się szeroką wiedza i bardzo dobrym przygotowaniem omawianych zagadnień, jak również przyjaznym podejściem do szkolonych osób. Na szczególną pochwałę zasługuje sposób prowadzenia zajęć.

Lidia Krawiecka-Nacewicz
DCT, Tczew

Wiedza przekazana naszym pracownikom została w pełni wykorzystana na poszczególnych stanowiskach prac, a profesjonalnie przygotowane materiały szkoleniowe wykorzystywane są nadal przez uczestników kursu.

Aleksandra Dziewit
Kierownik Działu Doskonalenia Systemu Zarządzania ZIAJA LTD Zakład Produkcji Leków Sp. z o.o., Gdańsk

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress