Obsługa Komputera z Modułem Microsoft (Word, EXCEL, PowerPoint, Outlook, INTERNET), MEN

Praktyczne warsztaty od podstaw po poziom zaawansowanych funkcji z zakresu Obsługi Komputera z Modułem Microsoft Office. Gwarantujemy wysoką jakość prowadzonych zajęć, indywidualne podejście do każdego Uczestnika

Po zakończeniu szkolenia oraz zdanym Egzaminie uzyskują Państwo Zaświadczenie MEN

Cel szkolenia:


Celem szkolenia jest nabycie umiejętności swobodnego korzystania z komputera i systemu operacyjnego Windows wraz z pakietem biurowym Microsoft Office. Uczestnicy szkolenia uzyskają umiejętność pracy z edytorem tekstów Word, arkuszem kalkulacyjnym Excel, programem do tworzenia prezentacji multimedialnych PowerPoint, pocztą elektroniczną Outlook oraz wiedzę, jak efektywnie i bezpiecznie korzystać z zasobów Internetu.

Forma szkolenia:


Szkolenie prowadzone jest w formie praktycznych warsztatów, co czyni zajęcia ciekawymi i sprawia, że wiedza jest łatwiejsza do przyswojenia.

Grupa docelowa:


Oferta skierowana zarówno do osób indywidualnych oraz firm i instytucji, którym zależy na podniesieniu wydajności oraz komfortu pracy swoich Pracowników.

Program szkolenia:


DZIAŁ I: Obsługa Komputera

Moduł 1: Wprowadzenie do Windows

 • Właściwości ekranu.
 • Okna programowe i dialogowe.
 • Myszka.
 • Panel sterowania

Moduł 2: Przystosowanie Windows do pracy

 • Pojemność i ilość wolnego miejsca.
 • Foldery.
 • Skróty.
 • Kopiowanie, Przenoszenie.

Moduł 3: Praca na dyskach

Moduł 4: Zapisywanie dokumentów

Moduł 5: Skróty klawiszowe

Moduł 6: Internet Explorer i alternatywne przeglądarki

 • Uruchamianie przeglądarki i wygląd okna.
 • Poruszanie się po stronach.
 • Pasek narzędzi.
 • Opcje przeglądarki.
 • Korzystanie z Ulubionych.
 • Zapisywanie elementów stron.

DZIAŁ II: MS Office Word

Moduł 1: Menu i Paski narzędzi

 • Menu pełne – przećwiczenie wszystkich możliwości.
 • Okienko zadań – przećwiczenie wszystkich możliwości.
 • Menu (Plik, Edycja, Widok…) – przećwiczenie wszystkich możliwości.
 • Elementy pasków narzędziowych.
 • Dostosowywanie pasków narzędzi do indywidualnych potrzeb.

Moduł 2: Operacje na dokumentach

 • Tworzenie nowego dokumentu (justowanie, buforowanie, etc.).
 • Wczytanie (otwarcie) istniejącego dokumentu.
 • Zapisanie dokumentu. Podgląd wydruku.
 • Drukowanie dokumentu.

Moduł 3: Zastosowanie skrótów klawiaturowych

 • Klawisze funkcyjne + ćwiczenia ({ – pomniejszanie, } – powiększanie).
 • Shift + klawisz funkcyjny + ćwiczenia.
 • Ctrl + klawisz funkcyjny + ćwiczenia.
 • Alt + klawisz funkcyjny + ćwiczenia.
 • Typowe zadania wykonywane w programie Microsoft Word + ćwiczenia.
 • Opis wybranych klawiszy klawiatury – przydatne skróty klawiaturowe.

Moduł 4: Formatowanie tekstu

 • Formatowanie czcionki i akapitu.
 • Dodawanie obramowania i cieniowania.
 • Zmienianie wielkości liter w dokumentach już stworzonych.
 • Konwertowanie tekstu w tabelę/ tabelę w tekst.
 • Tworzenie list wypunktowanych i numerowanych.
 • Uatrakcyjnianie dokumentów za pomocą inicjałów.
 • Funkcja – podział strony we wielostronicowym dokumencie.

Moduł 5: Operacje wstawiania dodatków

 • Wstawianie symboli, paragrafów i znaków, których nie ma na klawiaturze.
 • Wstawianie daty, godziny, nagłówka oraz stopki.
 • Wstawianie przypisów, indeksów górnych oraz dolnych.
 • Wstawianie plików – innych dokumentów w danym piśmie.
 • Wstawianie numerów stron.

Moduł 6: Funkcje programu Word

 • Porównywanie obok siebie dwóch dokumentów na monitorze.
 • Statystyka wyrazów w tekście – liczba wyrazów, znaków, wierszy, kolumn.
 • Poprawa pisowni w dokumencie.
 • Wyszukiwanie synonimów – Tezaurus.
 • Autokorekta.

Moduł 7: Grafika

 • Tworzenie wykresów – profesjonalne formaty, tła ścian.
 • Wykresy programu MS Office Excel.
 • Umieszczanie i formatowanie rysunków – Clipart, WordArt.
 • Umieszczanie i formatowanie – Autokształty, Schemat Organizacyjny.
 • Umieszczanie i formatowanie własnych obiektów graficznych.

Moduł 8: Tabela

 • Wstawianie, Rysowanie, Wypełnianie i Formatowanie tabeli.
 • Formatowanie tekstu w tabeli.
 • Scalanie, dzielenie komórek tabeli.
 • Dodawanie, usuwanie wierszy i kolumn.
 • Zmienianie szerokości kolumn i wierszy.

DZIAŁ III: MS Office Excel

Moduł 1: Praca z obiektami Excela

 • Zaznaczanie komórek, zakresów komórek, kolumn, wierszy, arkuszy.
 • Dopasowanie szerokości, ukrywanie kolumn i wierszy.
 • Usuwanie, kopiowanie, przenoszenie, zmienianie nazwy arkusza.
 • Wprowadzanie danych do komórek, usuwanie zawartości komórki.
 • Kopiowanie, przenoszenie zawartości komórek.
 • Wstawianie komórek, wierszy, kolumn, arkuszy.

Moduł 2: Wykonywanie obliczeń (formuły)

 • Tworzenie formuł.
 • Sumowanie Zakresu Komórek.
 • Funkcje (Średnia, Max, Min, Zaokrąglenia, PMT).
 • Adresy względne i bezwzględne w formułach.
 • Tworzenie łączy między arkuszami lub plikami Excela.

Moduł 3: Formatowanie tabeli

 • Zmiana formatu liczbowego (daty, waluty, godziny, inne…).
 • Czcionka i wyrównanie.
 • Dodawanie obramowania i kolorów.
 • Usuwanie formatów.
 • Style w arkuszach.

Moduł 4: Bazy danych (listy Excela)

 • Filtrowanie Danych.
 • Sortowanie Danych.
 • Dodawanie Sum Pośrednich.
 • Użycie formularza do wprowadzania danych do Tabeli.

Moduł 5: Wykresy

 • Zmiana typu wykresu.
 • Formatowanie kolorów wykresu.

Moduł 6: Drukowanie

 • Metody dzielenia dokumentu na strony.
 • Drukowanie Fragmentu Arkusza.
 • Orientacja wydruku.
 • Wpasowanie Arkusza w określone strony na szerokość i na wysokość.
 • Zmiana kolejności Drukowania.
 • Dodawanie Stopki lub Nagłówka.
 • Drukowanie Wykresu.

DZIAŁ IV: MS Office PowerPoint

Moduł 1: Prezentacja p.t. „Schemat organizacyjny w firmie.”

 • Schemat działania prezentacji.
 • Duplikowanie slajdu.
 • Ustawienia akcji dla elementów slajdu.
 • Stosowanie przejść pomiędzy slajdami.

Moduł 2: Moja pierwsza prezentacja

 • Tworzenie slajdu z pustego szablonu.
 • Dodawanie autokształtów do slajdu.
 • Łączenie elementów za pomocą strzałek i łączników.
 • Wstawianie pola tekstowego do autokształtu.
 • Formatowanie autokształtów i tła slajdu.
 • Ustawianie animacji dla elementów slajdu.
 • Ustawianie kolejności animacji elementów slajdu.
 • Różne sposoby zapisu prezentacji.

Moduł 3: Widok prezentacji i grafika

 • Powiększanie /pomniejszanie.
 • Schematy kolorów / Schematy animacji.
 • Sposoby wyświetlania slajdów.
 • Zmienianie kolejności slajdów.
 • Wpisywanie tytułu i nazwiska autora prezentacji.
 • Dodawanie tekstu.
 • Stosowanie tła.
 • Wyświetlanie bieżącego schematu kolorów.
 • Umieszczanie na slajdzie rysunku lub zdjęcia.
 • Dodawanie grafiki lub logo.

Moduł 4: Tabele i wykresy

 • Dodawanie tabeli przy z wykorzystaniem szablonu.
 • Wstawianie tabeli z pliku Microsoft Word.
 • Wstawianie tabeli z pliku Microsoft Excel.
 • Formatowanie komórek tabeli.
 • Wstawianie wykresu z wykorzystaniem szablonu.
 • Wstawianie wykresu z arkusza Microsoft Excel.
 • Modyfikacja opcji wykresu i zmiana typu wykresu.

Moduł 5: Pokaz slajdów

 • Tworzenie efektu wizualnego w prezentacji.
 • Próba tempa.
 • Animacja.
 • Animacja niestandardowa.
 • Zmienianie efektu animacji.
 • Chronometraż.
 • Kierunek i szybkość.
 • Dodawanie dźwięku, przygaszanie lub ukrywanie tekstu.
 • Pokaz prezentacji multimedialnej.
 • Możliwości wydruku slajdów prezentacji jako konspekt.

DZIAŁ V: Microsoft Outlook oraz INTERNET

Moduł 1: Wprowadzenie do programu Microsoft Office Outlook oraz do INTERNETU.

Moduł 2: Przesyłanie wiadomości

 • Tworzenie i odpowiadanie na wiadomości email.
 • Dodawanie dokumentów do wiadomości email.
 • Tworzenie i modyfikowanie osobistych podpisów w wiadomościach.
 • Modyfikowanie ustawień wiadomości email oraz opcji dostarczania.
 • Tworzenie i edycja kontaktów.
 • Zatwierdzanie, odrzucanie i delegowanie zadań.

Moduł 3: Planowanie

 • Tworzenie i modyfikowanie zaproszeń, wydarzeń i przypomnień.
 • Aktualizowanie, anulowanie i odpowiadanie na zaproszenia.
 • Dostosowywanie ustawień kalendarza.
 • Tworzenie, modyfikowanie i przyznawanie zadań.

Moduł 4: Organizacja

 • Tworzenie i modyfikowanie list dystrybucyjnych.
 • Łączenie kontaktów.
 • Tworzenie i modyfikowanie notatek.
 • Organizowanie wiadomości.
 • Organizowanie wiadomości z wykorzystaniem folderów.
 • Wyszukiwanie wiadomości.
 • Zapisywanie wiadomości w różnych formatach.
 • Dodawanie wiadomości do kategorii.
 • Podgląd wiadomości.
 • Wydruk wiadomości.

Certyfikat:


Uczestnicy otrzymują Zaświadczenie Ministra Edukacji Narodowej: „Obsługa Komputera z Modułem Microsoft (Word, Excel, PowerPoint, Outlook, INTERNET)” wraz z wymienionym programem.


Miejsce szkolenia: Siedziba firmy CDS (Gdynia, Plac Kaszubski 8/207) lub miejsce wskazane przez Klienta.

Istnieje możliwość wzięcia udziału w dowolnie wybranych modułach Szkolenia. Zachęcamy do skorzystania z całego pakietu szkoleniowego,
uzyskując w ten sposób pełen zakres wiedzy na temat obsługi komputera oraz MS Office.

Dodatkowo w ofercie posiadamy Szkolenie MS Office Excel poziom średniozaawansowany oraz zaawansowany – osobom zainteresowanym prześlemy szczegóły Szkolenia.  

ok

Formularz zgłoszenia:

Wybierz szkolenie z listy:*

Imię i nazwisko*

Adres email*

Telefon*

* - pole wymagane

Wybrane opinie:

Podczas zajęć Prowadzący podchodził do każdego z Uczestników, w profesjonalny i zrozumiały sposób tłumacząc omawiane zagadnienia. Praktyczne umiejętności nabyte w trakcie szkolenia okazały się niezwykle przydatne zarówno w pracy jak i w życiu prywatnym.

Jacek Skarbek
Prezes Zarządu GIWK Sp. z o.o., Gdańsk

Cechą szkolenia była wysoka jakość, profesjonalizm i rzetelność wykonania.

Marek Dąbrowski
Dyrektor North Cape Minerals Sp. z o.o., Gdańsk

Kurs został przeprowadzony w profesjonalny sposób, zgodnie z programem i harmonogramem. Przygotowanie kursu, materiały dydaktyczne dla uczestnika, podejście i zaangażowanie trenera w prowadzenie zajęć, a także wyposażenie sali szkoleniowej były na najwyższym poziomie.

Janina Borkowska
Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Puck

Osoby prowadzące zajęcia wykazały się szeroką wiedza i bardzo dobrym przygotowaniem omawianych zagadnień, jak również przyjaznym podejściem do szkolonych osób. Na szczególną pochwałę zasługuje sposób prowadzenia zajęć.

Lidia Krawiecka-Nacewicz
DCT, Tczew

Wiedza przekazana naszym pracownikom została w pełni wykorzystana na poszczególnych stanowiskach prac, a profesjonalnie przygotowane materiały szkoleniowe wykorzystywane są nadal przez uczestników kursu.

Aleksandra Dziewit
Kierownik Działu Doskonalenia Systemu Zarządzania ZIAJA LTD Zakład Produkcji Leków Sp. z o.o., Gdańsk

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress