Liczba zamówień publicznych w Polsce rośnie z roku na rok. Niemniej jednak wartość udzielonych zamówień publicznych oscyluje obecnie w granicach 8% PKB, podczas gdy w krajach Unii Europejskiej ten udział procentowy jest dwukrotnie wyższy, szacowany na poziomie około 16% PKB UE*. Przyczyną tej różnicy jest między innymi niewystarczająca liczba Specjalistów z zakresu Prawa Zamówień Publicznych.

* Źródło: Sprawozdania z funkcjonowania systemu zamówień publicznych Urzędu Zamówień Publicznych

Cel szkolenia:


Przygotowanie osób (również bez doświadczenia w sferze zamówień publicznych) do zawodu objętego Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie kwalifikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy wymienionych pod numerem 242225: Specjalista ds. Zamówień Publicznych.

Forma szkolenia:


Kurs jest oparty na praktycznych warsztatach, co czyni zajęcia efektywnymi, ciekawymi i sprawia, że wiedza jest łatwiejsza do przyswojenia.

Grupa docelowa:


Osoby chcące nabyć lub poszerzyć swoją wiedzę z zakresu Zamówień Publicznych oraz uzyskać uprawnienia do wykonywania zawodu: Specjalista ds. Zamówień Publicznych.

Liczba uczestników: od 8 do 14.
Liczba godzin szkolenia: 64 godzin dydaktycznych

Program szkolenia:


 • Tryby zamówień PZP. Ćwiczenie z zakresu ustalania właściwego trybu.
 • Progi, terminy, wadium. Organizacja pracy Komisji Przetargowej.
 • Odpowiedzialność uczestników postępowania o zamówienia publiczne.
 • Konsorcjum. Środki ochrony prawnej. Regulamin obsługi. Kodeks etyki zawodowej.
 • Regulamin pracy Komisji Przetargowej. Kwalifikacje członków Komisji.
 • Organizacja jednostek sektora finansów publicznych. Zasada jawności.
 • Planowanie wydatków.
 • Kwalifikowanie czynów z zakresu dyscypliny finansów.
 • Audyt oraz procedury kontroli i oceny wydatków.
 • Dokumenty wymagane od zamawiającego.
 • Protokół z postępowania. Ogłoszenie o zamówieniu.
 • Biuletyn Ćwiczenie z zakresu redagowania ogłoszenia o zamówieniu publicznym.
 • Treść SIWZ.
 • Dokumentowanie warunków i wymagań.
 • Rozporządzenie w spraw żądania dokumentów.
 • Ćwiczenie – ocena wadliwej SIWZ. Zasady kopiowania protokółów.
 • Obliczanie ceny szacunkowej dla zamówień sukcesywnych, jednorazowych, okresowych
 • Dane do obliczenia ceny. Ćwiczenie dot. obliczenie ceny z dwóch ofert.
 • Definicja rynku. Użyteczność publiczna. Pojęcia i elementy informacji rynkowej.
 • Analiza otoczenia oraz analiza konkurentów.
 • Trójkąt Maslowa a kryteria oceny ofert.
 • Ćwiczenie zależności cech produktu i jakości wyrobu i skutki dla wartości zamówienia.
 • Porównanie cech rynku zamówień publicznych i wolnego rynku.
 • Negocjowanie w trybach zamówień publicznych.
 • Cele zamawiającego i cele wykonawcy.
 • Ćwiczenie negocjowania w dialogu konkurencyjnym.
 • Definicja umowy oraz zasady obowiązywania przepisów Kodeksu Cywilnego w zamówieniach publicznych.
 • Wymagania PZP wobec redagowania umów.
 • Ćwiczenie na podstawie wadliwie zredagowanej umowy.
 • Wady umowy i jej nieważność. Skutki prawne nieważnej umowy.
 • Zakaz zmiany zawartej umowy i zmiany umowy w sytuacjach przewidzianych w PZP.
 • Niezgodność z interesem publicznym. Ważność zgodności z treścią oferty. Naprawienie szkody.
 • Ćwiczenie z zakresu zamówień uzupełniających i dodatkowych.

Certyfikat:


Dyplom SPECJALISTY DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH z uprawnieniami do wykonywania danego zawodu.


Miejsce szkolenia: Siedziba firmy CDS lub miejsce wskazane przez Klienta.

Formularz zgłoszenia:

Wybierz szkolenie z listy:*

Imię i nazwisko*

Adres email*

Telefon*

* - pole wymagane

Wybrane opinie:

Z satysfakcją i przyjemnością rekomendujemy Centrum Doradczo-Szkoleniowe z Gdyni jako kompetentnego i efektywnego organizatora szkoleń.

Michał Jaworski
Członek Zarządu, Międzynarodowy Port Lotniczy im. J.P.II Kraków-Balice Sp. z o.o.

Szkolenie, pod względem organizacyjnym, było przeprowadzone w profesjonalny sposób. Zajęcia były prowadzone na wysokim poziomie przez Wykładowców posiadających głęboką wiedzę merytoryczną popartą dużym doświadczeniem praktycznym.

Falk Rohmberger
Dyrektor Techniczny MAX-BÖGL Polska Sp. z o.o., Szczecin

Szkolenie przygotowane i przeprowadzone było na bardzo wysokim poziomie zarówno pod względem organizacyjnym jak i merytorycznym. Osoba prowadząca zajęcia wykazała się ogromna wiedzą z omawianej tematyki oraz łatwością w jej przekazywaniu.

Grzegorz Sawicki
Dyrektor ds. Handlowych i Marketingu OL-TRANS Olgierd Hewelt, Mrzezino

Pracownicy biorący udział w szkoleniu potwierdzają fachowe, merytoryczne przygotowanie osób prowadzących, wnikliwie opracowane materiały szkoleniowe oraz dobrą organizację całości przedsięwzięcia.

Dobrosława Kroll
JAXA-POL Sp. z o.o., Poznań

Profesjonalna organizacja, kompleksowo przygotowane materiały szkoleniowe oraz stały nadzór nad przebiegiem szkolenia przez przedstawiciela firmy, panią Annę Kisicką dodatkowo podniosły jakość wykonywanej usługi.

Ewa Cekała
Przedsiębiorstwo Usług Inwestycyjnych MADRO Robert Madziński, Gdańsk

Z przyjemnością rekomendujemy Centrum Doradczo-Szkoleniowe jako kompetentnego organizatora szkoleń.

Artur Rygalik
Dyrektor ds. Zasobów Ludzkich Thales Rail Signalling Solutions Sp. z o.o. Poznań

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress