Zarządzanie Zasobami Ludzkimi

Zarządzanie Zasobami Ludzkimi

Zgodnie z Misją naszej firmy: „Zadowolony Pracodawca z Zadowolonego Pracownika” zapraszamy Państwa na szkolenia z zakresu Zarządzania Zasobami Ludzkimi. Rozwój Pracownika postrzegamy jako Rozwój Firmy, na czym nam szczególnie zależy w momencie podjęcia współpracy.

Poprzez praktyczne wskazówki, profesjonalny feedback człowiek jest w stanie zobaczyć swoje zachowanie, jeśli sam uzna za stosowane zmieni również swoją postawę, co nie jest prostym zadaniem, ale zdecydowanie pro rozwojowym.

Szkolenia z zakresu Zarządzania Zasobami Ludzkimi poparte są miarodajnymi testami z Pracowni Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego – jedyną instytucję dokonującą w Polsce adaptacji i normalizacji testów zagranicznych jak i polskich. Testy przeprowadzane są przez uprawnionych psychologów.

Dysponujemy niniejszymi testami psychologicznymi:


Kwestionariusz Inteligencji Emocjonalnej INTE

Dotyczy pomiaru inteligencji emocjonalnej, rozumianej jako zdolność do rozpoznawania, rozumienia i kontrolowania własnych oraz cudzych emocji, a także zdolność do efektywnego wykorzystywania emocji w kierowaniu własnym oraz cudzym działaniem. Test służy tematyce: asertywności, kierowaniu zespołem, organizacji czasu oraz łatwości adaptacji do środowiska i nowych wyzwań.

Kwestionariusz Nadziei na Sukces KNS

Określa siłę oczekiwania pozytywnych efektów własnych działań. Składają się na nią dwa komponenty: przekonanie o posiadaniu silnej woli oraz przekonanie o umiejętności znajdowania rozwiązań. Test służy tematyce: wystąpień publicznych, asertywności, kierowaniu zespołem, organizacji czasu oraz łatwości adaptacji do środowiska i nowych wyzwań.

Kwestionariusz Radzenia Sobie w Sytuacjach Stresowych

Dotyczy różnych zachowań, jakie ludzie mogą podejmować w sytuacjach stresowych. Wyniki ujmowane są na trzech skalach: styl skoncentrowany na zadaniu; styl skoncentrowany na emocjach; styl skoncentrowany na unikaniu. Test służy tematyce: wystąpień publicznych, asertywności, kierowaniu zespołem, organizacji czasu oraz oraz łatwości adaptacji do środowiska i nowych wyzwań.

SKALA I-E W PRACY

Dotyczy zgeneralizowanego poczucia kontroli oraz kwestii związanych ze środowiskiem pracy. Test służy tematyce: wystąpienia publiczne, łatwości adaptacji do środowiska i nowych wyzwań, asertywności, doradztwie zawodowym, rekrutacji oraz selekcji personelu.

Test Zainteresowań

Dotyczy kwestii związanych z poradnictwem zawodowym, rekrutacją oraz selekcją personelu.

Kompleksowego Szkolenia Aktywnego Poszukiwania Pracy

Służy do oceny kompetencji społecznych rozumianych jako nabyte umiejętności warunkujące efektywność funkcjonowania człowieka w różnych sytuacjach społecznych. Test służy tematyce: wystąpień publicznych, autoprezentacji, asertywności oraz komunikacji interpersonalnej.

Jeśli po zweryfikowaniu Państwa potrzeb szkoleniowych uznają Państwo wraz z Trenerem, że korzystnym dla Pracowników byłoby skorzystanie z powyższych Testów, przeprowadzimy je przekazując Uczestnikom szkoleń informacje zwrotne (Pracodawca uzyskuje Raport Po-szkoleniowy z informacją zwrotną, lecz anonimową względem poszczególnych wyników – aby szkolenie było efektywne, Uczestnicy muszą czuć się bezpiecznie podczas zajęć, dzięki czemu możemy skutecznie pracować z grupą i wprowadzać pozytywne zmiany zachowań).

Wybrane opinie:

Dobór wykwalifikowanej kadry wykładowców, zaangażowanie i profesjonalizm pracowników Centrum Doradczo-Szkoleniowego oraz elastyczność w działaniu została pozytywnie oceniona przez uczestników szkoleń.

Jan Szymański
Dyrektor Departamentu Programów Regionalnych, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

Zdobyte umiejętności poprzez bezpośrednią pracę, angażowanie kursantów do samodzielnego myślenia i dyskusje umożliwiły szersze spojrzenie i wykorzystanie w celach zawodowych. Polecam Centrum Doradczo-Szkoleniowe jako firmę profesjonalnie organizującą oraz prowadzącą szkolenia z szerokiego zakresu.

Krystian Lindstaedt
Wielobranżowe Przedsiębiorstwo KRYSTEL

Program szkolenia obejmował moduły: mowa ciała, komunikacja niewerbalna, testy psychologiczne, komunikacja werbalna oraz bariery komunikacyjne. Został przedstawiony w sposób bardzo ciekawy z zastosowaniem wielu przykładów z życia codziennego. Dzięki temu w szybkim czasie przyswoiłem nową wiedzę.

Krzysztof Maszota
Uczestnik Szkolenia

Uzyskane w trakcie szkolenia praktyczne wskazówki i wiedza teoretyczna pozwoliły również na lepszą identyfikację grup docelowych oraz ponowną, bardziej szczegółową analizę produktową, co znalazło swoje odzwierciedlenie w działaniach marketingowych.

Andrzej Sławiński
Dyrektor VERIM GmbH Sp. z o.o., Szwajcaria

Było to kolejne szkolenie profesjonalnie zorganizowane dla naszej firmy przez Centrum Doradczo-Szkoleniowe, dlatego możemy polecić firmę jako znakomitego i skutecznego organizatora szkoleń.

Izabela Michniewska
Specjalista ds. Zasobów Ludzkich ALTADIS POLSKA S.A., Radom

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress