Cel szkolenia:


Szkolenie porusza wszystkie etapy procesu prezentacji i wystąpień publicznych. Począwszy od przygotowania wystąpienia, przez przyciągające rozpoczęcie, atrakcyjne rozwinięcie i mocne zakończenie. Pokazuje możliwości i daje efektywne narzędzia do prezentacji stanowiska, negocjacji, odpowiadania na pytania, panowania nad poziomem uwagi i koncentracji uczestników oraz przyjmowaniem pochwał.

Forma szkolenia:


Szkolenie prowadzone jest w formie praktycznych warsztatów, co czyni zajęcia ciekawymi i sprawia, że wiedza jest łatwiejsza do przyswojenia.

Grupa docelowa:


Szkolenie przeznaczone jest dla wszystkich, którzy czują potrzebę usystematyzowania i poszerzenia wiedzy na temat zarządzania zespołem i przebiegających w nim procesów grupowych. Dla osób, które chcą rozpoznać swój potencjał zespołowy oraz rozwijać umiejętność wydobycia z zespołu jego możliwości.

Liczba uczestników: od 8 do 15.
Liczba godzin szkolenia: 16

Program szkolenia:


 1. Profesjonalne przygotowywanie wystąpień publicznych:
  – Definiowanie celu, czyli o czym będzie wystąpienie
  – Analiza audytorium, kto będzie słuchał – dostosowanie danych demograficznych i charakterystyki słuchaczy
  – Prawidłowa struktura wypowiedzi:
  > jak rozpocząć prezentację?
  > co i w jaki sposób zawrzeć w prezentacji?
  > reguły i techniki jasnego wyrażania swoich myśli
  > jak opracować efektowne zakończenie prezentacji?
  – Przygotowanie do prezentacji – struktura „Czterech P”, metoda okręgów, metoda wycieraczki samochodowej
 2. Wywierania odpowiedniego wrażenia:
  – Style wystąpień komunikacyjnych i modyfikowanie nieskutecznych zachowań
  – Sposoby prezentacji i konstrukcji różnych treści
  – Sposoby nawiązywanie kontaktu ze słuchaczami – komponenty przekazu (słowa, ton, ciało)
  – Podwyższanie kompetencji komunikacyjnych i atrakcyjności występującego (komunikacja werbalna i niewerbalna – mowa ciała)
  – Perswazyjny język – składowe perswazji (logika, etyka, emocje)
  – Skuteczne techniki głosowe – tempo, energia, budowanie siły głosu, magia pauzy
  – Odpowiadanie na pytania
  – Umiejętność unikania pytań, na które nie zna się odpowiedzi
  – Argumentowanie i prezentacja własnych racji
  – Obrona przed manipulacją
 3. Profesjonalna prezentacja:
  – Prezentowanie materiału
  – Konstrukcja prezentacji, przygotowanie konspektu i pomocy
  – Programy i narzędzia do przygotowywania i przeprowadzenia prezentacji:
  > Prezentacja w Power Point
  > Technika czarodziejskiej różdżki
  > Flipchart
  > Rzutnik multimedialny
  > Tablica sucho ścieralna
  – Elementy niezbędne i zakazane w prezentacjach
 4. Modele wystąpień publicznych:
  – Model krótkich wystąpień – trzyczęściowy skuteczny model wystąpienia publicznego
  – Złożona struktura dłuższych wypowiedzi – osiem części efektywnego przemówienia
  – Model prezentacji w małych grupach – rodzaje spotkań, rola uczestnika spotkania, sposoby przekonywania innych i negocjacji stanowiska, organizator spotkania
  – Wywieranie wpływu na dużą publiczność – siedem elementów przemówienia, skuteczne przekazywanie przesłania, płynność przejścia i spójność wypowiedzi
 5. Przygotowanie osoby występującej publicznie:
  – Wizerunek i wygląd jako determinant sukcesu mówcy
  – Determinanty doskonałego przemawiania: dążenie, decyzja, dyscyplina, determinacja
  – Trema – taktyki poznawcze i emocjonalne (taktyki opanowania stresu)
  – Pierwsze wrażenie i nawiązanie kontaktu ze słuchaczami
  – Atraktory uwagi i techniki pamięciowe (mnemotechniki)
  – Jak prawidłowo zakończyć wystąpienie?
 6. Ćwiczenia doskonalące umiejętność wystąpień publicznych – praca z kamerą:
  – Studium przypadku (case study) zadań codziennych, prezentacja z wykorzystaniem kamery
  – Wspieranie i wartościowanie umiejętności konstruktywnych i korygowanie zachowań utrudniających przekaz wystąpień publicznych

Certyfikat:


Uczestnicy otrzymują Certyfikat ukończenia szkolenia: „Efektywne Budowanie i Zarządzanie Zespołem” wraz z wymienionym pełnym programem.


Miejsce szkolenia: Siedziba firmy CDS (Gdynia, Plac Kaszubski 8/207) lub miejsce wskazane przez Klienta.

Formularz zgłoszenia:

Wybierz szkolenie z listy:*

Imię i nazwisko*

Adres email*

Telefon*

* - pole wymagane

Wybrane opinie:

Dobór wykwalifikowanej kadry wykładowców, zaangażowanie i profesjonalizm pracowników Centrum Doradczo-Szkoleniowego oraz elastyczność w działaniu została pozytywnie oceniona przez uczestników szkoleń.

Jan Szymański
Dyrektor Departamentu Programów Regionalnych, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

Zdobyte umiejętności poprzez bezpośrednią pracę, angażowanie kursantów do samodzielnego myślenia i dyskusje umożliwiły szersze spojrzenie i wykorzystanie w celach zawodowych. Polecam Centrum Doradczo-Szkoleniowe jako firmę profesjonalnie organizującą oraz prowadzącą szkolenia z szerokiego zakresu.

Krystian Lindstaedt
Wielobranżowe Przedsiębiorstwo KRYSTEL

Program szkolenia obejmował moduły: mowa ciała, komunikacja niewerbalna, testy psychologiczne, komunikacja werbalna oraz bariery komunikacyjne. Został przedstawiony w sposób bardzo ciekawy z zastosowaniem wielu przykładów z życia codziennego. Dzięki temu w szybkim czasie przyswoiłem nową wiedzę.

Krzysztof Maszota
Uczestnik Szkolenia

Uzyskane w trakcie szkolenia praktyczne wskazówki i wiedza teoretyczna pozwoliły również na lepszą identyfikację grup docelowych oraz ponowną, bardziej szczegółową analizę produktową, co znalazło swoje odzwierciedlenie w działaniach marketingowych.

Andrzej Sławiński
Dyrektor VERIM GmbH Sp. z o.o., Szwajcaria

Było to kolejne szkolenie profesjonalnie zorganizowane dla naszej firmy przez Centrum Doradczo-Szkoleniowe, dlatego możemy polecić firmę jako znakomitego i skutecznego organizatora szkoleń.

Izabela Michniewska
Specjalista ds. Zasobów Ludzkich ALTADIS POLSKA S.A., Radom

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress